Розмір плати батьків за харчування дітей в закладі

На виконання рішення виконавчого комітету від 15.12.2016 року No 2959 «Про встановлення вартості харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, що належать до комунальної власності міста та визнання такими, що втратили чинність пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету від 24.12.2015 року No 2907», відповідно до статті 35 закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 2004 року No 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», виходячи із реальних фінансових можливостей міського бюджету вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі в день з 01 січня 2017 року становить:
  • віком від одного до трьох років – 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень);
  • віком від трьох до семи років – 23,00 грн. (двадцять три гривні).
Плата батьків за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі становить – 75% від вартості харчування в день.
Відповідно Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах
  • розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей;
  • від плати за харчування дітей звільняються:
  • батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму).
  • діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, діти з інвалідністю, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків,тощо).