Шановні присутні!
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник закладу дошкільної освіти №52 Шундровська Катерина Володимирівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня освітнього процесу установи протягом 2018-2019 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
У моєму звіті охоплюються такі питання:
• організація освітнього процесу та різних форм повсякдення вихованців;
• створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
• зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи;
• залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання;
• забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
• соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників;
• залучення педагогічної та батьківської громадськості ЗДО до управління його діяльністю, співпраці з громадськими організаціями;
• дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.
Педагогічний колектив нашого закладу втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно – законодавчі акти щодо функціонування дитячого садочка.
Педагогічний колектив ЗДО протягом 2018-2019 навчального року приймав активну участь у методичній роботі м. Вінниці:
■ участь у Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» - золота медаль; (жовтень)
■ презентація навчально-методичного посібника «Використання логобордів в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітнімми потребами, які мають порушення мовлення»; (листопад)
■ участь у міському конкурсі малюнка «Державтоінспектор, діти та інші учасники дорожнього руху»; (грудень)
■ участь у міському конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія»; (грудень)
■ участь у в інформаційному марафоні «Здоров’я як стиль життя» та у міському конкурсі дитячих малюнків на тему «Здоровим бути – здорово!»; (лютий)
■ участь у міському проекті «Пам’ятаємо Великого Кобзаря»; (лютий-березень)
■ участь у майстер-класі по декоруванню Великодніх писанок «Створимо разом Великоднє диво»; (березень)
■ участь у загальноміському конкурсі серед родин вихованців «Колискова пісня»; (квітень)
■ участь в екологічному декаднику та у природоохоронних акціях та акціях по озелененню території ЗДО в рамках Міжнародного дня довкілля; (квітень)
■ проведення на базі ЗДО методоб’єднання для вчителів-логопедів; (квітень)
■ участь у акції «Ти зможеш, якщо зміг я» в рамках місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»; (квітень)
■ перемога у міському фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка»; (травень).
Велику допомогу у підготовці до конкурсів надавали батьки, так:
■ за участю батьків приміщення всіх вікових груп та коридорів було прикрашено поробками та композиціями відповідно до пори року;
■ з допомогою батьків було облаштовано виставки «Чарівні перетворення овочів і фруктів», «Зимова феєрія», «Великодні писанки» в кожній групі та у центральному коридорі ЗДО.
■ завдяки допомозі батьків для участі у конкурсі «Чарівна квітка» було пошито 24 сценічних костюми для дівчаток.
■ випускниками старших груп №6,7,8 було облаштовано виставку дитячих малюнків «Школа радості».
■ велику допомогу надали батьки всіх вікових груп. Ми їм дуже вдячні за розуміння наших проблем і небайдужість.
Дошкільний начальний заклад у 2018-2019 н.р. нагороджений грамотами Департаменту освіти ВМР:
■ за перемогу в Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (золота медаль);
■ за перемогу міському конкурсі «Зимова феєрія»;
■ за участь в конкурсі «Колискова пісня»;
■ за перемогу у міському фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка»;
■ за активне впровадження інноваційних педагогічних технологій, невпинний творчий пошук та вагомий внесок у справу розвитку, навчання та виховання підростаючого покоління.
Педагогічний колектив ЗДО у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку. Відповідно до визначених річним планом на 2018-2019 навчальний рік пріоритетів, робота колективу закладу була спрямована на індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, соціалізацію дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами програми «Дитина» та парціальними програмами «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Афлатот», Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», за якими працює наш заклад.
Згідно програми розвитку ЗДО на 2018-2020 роки педагогічний колектив працював над покращенням освітнього процесу, посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу, вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників, формувати життєву компетенцію дитини у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти.
Велику увагу колектив приділяє загартовуючим процедурам, які проводяться педагогами на протязі всього року з поступовою зміною їх характеру, тривалості та дозування з врахуванням рекомендацій лікаря-педіатра, стану здоров’я, вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Педагогічний колектив ЗДО працює над валеологічною освітою дітей. Складовою життєвої компетенції кожної дитини, є, зокрема вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію валеологічного спрямування під час навчання дошкільників. Усі ці заходи направлені на зміцнення стану здоров’я дітей. Порівняльний аналіз захворюваності протягом 2018-2019 рр. свідчить про те, що число днів, пропущених по хворобі однією дитиною знизився, (якщо не брати до уваги карантин). Аналіз захворюваності дітей проводиться щомісячно старшою медичною сестрою, що дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками планувати оздоровчі та гартувальні заходи.
Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як батьківські збори, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити які форми роботи, новітні освітні технології використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини. Такі заходи не тільки посилили активність батьків в освітньому процесі, а й розширили їх педагогічну компетентність у навчанні та вихованні їхніх дітей.
Однак, потребує покращення та удосконалення підвищення психолого-педагогічної культури батьків, пропаганда дошкільної освіти в соціумі, усебічне вивчення специфіки кожної сім’ї, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців.
З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, педгодини і консультації, педчитання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювали творчі групи тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо. Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка.
Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2019-2020 навчальний рік, педагогічний колектив ставить перед собою такі завдання:
- побудова освітнього процесу відповідно до Базового компонента, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
- систематичне проведення дидактичного тестування педагогів з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;
- охорона життя та зміцнення здоров’я дітей;
- забезпечення інтелектуального, особистісного та фізичного розвитку дитини;
- здійснення необхідної корекції відхилень в розвитку дитини;
- взаємодія з сім’єю у вихованні дітей для забезпечення повноцінного розвитку дитини;
- підвищення професійної майстерності вихователів на основі досягнень психолого-педагогічних наук, передового досвіду вихователів міста, вихователів свого закладу;
- розвиток творчих та розумових здібностей дитини;
- залучення дітей до загальнолюдських цінностей.
Фінансово – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка. З допомогою батьків членами трудового колективу ЗДО навесні було висаджено квіти та кущі для розмежування ігрових майданчиків, висаджено декоративні кущі та хвойні дерева біля дитячих городів.
Департаментом освіти Вінницької міської ради протягом 2018-2019 навчального року було надано протипожежний інвентар на суму 2 595 грн., дитячі меблі на суму 27 000 грн., систему фільтрів для очистки води вартістю 67 200 грн.; встановлено протипожежні двері в щитову вартістю 8 440 грн.
Завдяки розумінню та допомозі батьків протягом 2018-2019 навчального року за благодійні та спонсорські кошти було відремонтовано та придбано:
• стільці в музичну залу;
• сантехнічні матеріали для заміни труби для подачі холодної води;
• встановлено на сходовому марші резинку-утримувач;
• придбано профнастил для заміни даху в овочесховищі;
• комплекти постільної білизни в групи №№3,4;
• рушники махрові в групи №3,4;
• ліжка дитячі в групи №№2,5;
• дезактин і антисептик;
• костюми сценічні дитячі;
• пилосос в групу №5;
• обслуговування пультової охорони;
• придбання праски на пральню;
• придбання та встановлення сантехніки в групу №4;
• придбання та заміна посуду в усіх вікових групах;
• заміна труб водогону в підвалі.
З метою запобігання нещасним випадкам та з метою охорони життя дошкільників на території дитячого садка додатково укріплено каруселі та гойдалки, висаджено квіти на клумбах та на ігрових майданчиках. Під час підготовки до нового навчального року все обладнання на майданчиках буде приведено в належний стан та буде виготовлено багато нового: пісочниці, столики та лавочки, елементи ландшафтного дизайну тощо.
Протягом року систематично здійснювалась медична робота: проводився поглиблений медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення, проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням.
Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Для дітей дошкільного віку було організовано екскурсію в пожежну частину. Таким чином контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 2018 – 2019 н. р. мав комплексний характер.
Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.
Вам, шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги у вихованні Ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, копіткої праці, бути для Ваших малят в усьому прикладом для наслідування, зичу Вам лише позитивних емоцій, щоб Ваші дітки – наші вихованці Вас тільки радували.

Дякую за увагу!

30.05.2019 р.

Завідувач КЗ  "ДНЗ № 52 ВМР"                                 Шундровська К.В.