Річний звіт про діяльність закладу

Комунальний заклад «Дошкільний  навчальний  заклад №52 Вінницької міської ради» загального розвитку з групами компенсуючого типу  для дітей з вадами опорно-рухового апарату  є комунальною власністю територіальної громади  м. Вінниці, який здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту закладу, який затверджено рішенням Вінницької міської ради №531 від 23.12.2016 року.  
У листопаді  2012 року за результатами державної атестації регіональною експертною радою по ліцензуванні та атестації освітніх закладів дошкільному навчальному закладу (загального розвитку з групами компенсуючого типу) №52 “Веселка” встановлено високий рівень діяльності.
        Заклад заснований у 1974 році, розташований по вул. Порика, 17, розрахований на 12 груп. У минулому навчальному році в закладі функціонувало 11 груп, а саме:
2 групи – для дітей раннього віку,
7 груп   – для дітей дошкільного віку,
 2 групи  – компенсуючого типу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
Заклад дошкільної освіти  здійснює  свою діяльність відповідно  до Закону  України  “Про  дошкільну  освіту”, Положення про Заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», програми соціальної та фінансової освіти для дітей від 3 до 7 років «Афлатун», парціальної програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе требе знати, про себе треба дбати», програми художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»,  парціальної програми «Дошкільнятам –освіта для сталого розвитку», Статуту закладу, програми розвитку закладу на 2019-2021 рр.
       Головним завданням дошкільного закладу є реалізація  державної політики щодо охорони життя і здоров'я дітей та громадянського виховання, створення креативного освітнього середовища, формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника, розвиток творчого потенціалу, здібностей дитини в різних соціальних інституціях як джерела духовності майбутнього громадянина України.
         Протягом 2021-2022 навчального року організація освітнього процесу здійснювалась  згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Конституцією України,  Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичного листа «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», і була спрямована на реалізацію програми розвитку закладу.
Педагогічний колектив закладу втілює у життя державну  політику в галузі  освіти. Управлінська  діяльність   адміністрації  закладу спрямована на забезпечення  гарантованого  права громадян на  отримання дітьми дошкільної  освіти. У закладі є  необхідні  нормативно – законодавчі акти щодо функціонування і розвитку  закладів дошкільної освіти. 
Педагогічний колектив ЗДО протягом 2021-2022 навчального року приймав активну участь у методичній роботі м. Вінниці:
участь у міській  виставці-конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія»;
участь у міському конкурсі декорування приміщень та території ЗДО «Створимо дітям Новорічне диво»;
участь у міському семінарі для керівників закладів м. Вінниці;
проведення на базі закладу майстер-класу по декоруванню Великодніх писанок та крашанок для працівників закладу «Створимо Великоднє диво»;
участь   у Всеукраїнському флешмобі "З пухнастими до перемоги";
участь у флешмобі до дня вишиванки; 
участь у міському онлайн-конкурсі «З Україною в серці».
Педагогічний колектив ЗДО у зв’язку із новим змістом дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку. Відповідно до визначених планом роботи на 2021-2022 навчальний рік пріоритетів, робота колективу закладу була спрямована на створення розвивального освітнього простору в ЗДО для індивідуалізації освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання, пошук інтерактивних шляхів інтелекутального розвитку та соціалізації дошкільників засобами трудового виховання. Виконання цих завдань допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції  у відповідності з вимогами чинних освітніх комплексних та парціальних програм. 
     Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувалися  Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).  
 
Основні напрямки роботи  закладу протягом 2021-2022 навчального року:
 • створення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя
 • популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу;
 • поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує сталий розвиток;
 • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
 • збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;
 • модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

Основні напрямки роботи  закладу протягом 2022-2023 навчального року:

 • Створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу та підвищення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти;
 • Осучаснення методів організації освітнього процесу (онлайн робота в умовах карантину та під часвоєнного стану);
 • Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку;
 • Налагодження тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу.