Результати моніторингу якості освіти

У вересні 2021  року педагогами всіх вікових груп було проведено спостереження за дітьми з метою визначення  рівня життєвої компетенції вихованців відповідно до вимог програми «Дитина».  Такі спостереження   проводяться в закладі з метою ефективного вивчення кожної дитини і з’ясування напрямів роботи з вихованцями впродовж навчального року. За результатами оцінки досягнень дітей педагоги всіх вікових груп мають змогу планувати індивідуальну корекційну роботу з дітьми.

Підсумки спостереження за дітьми старшого дошкільного віку свідчать проте, що високий показник пізнавальної активності мають 38%, достатнійта середній – 52%.Відбувся значний ріст інтелектуального розвитку дітей у порівнянні з початком навчального року в середньому на 37%. Результати обстеження творчого мислення дітей старших груп показали високий та достатній рівень у 55% випускників, середній – у 35%, нижче середнього  - у 10% дітей шестирічного віку. 

Обстеження емоційного благополуччя дітей виявило високий рівень тривожності у 28% дітей. Високу тривожність діти відчувають до таких життєвих ситуацій, які викликають у них негативні емоції, такі як сон та прибирання іграшок. Емоційний добробут дітей у дитячому садочку залежить від статусу дитини в групі. Аналіз взаємовідносин дітей старших груп показав високий рівень благополуччя взаємовідносин, тобто кількість «прийнятих» дітей перевищує «ізольованих» та «знехтуваних». Коефіцієнт взаємності (взаємовибору) складає в середньому 60%, що є показником позитивного емоційного благополуччя дітей в групах. Діти середнього дошкільного віку  (середні групи №2,№9) мають достатній рівень розвитку сформованості у них необхідних навичок: мовних, перцептивних, когнітивних, моторики – в середньому по групах – 74%. Діти від 3 до 4 років (ІІ молодші групи №6,№7,№8) за цими ж показниками знаходяться на середньому  рівні розвитку, навички сформовані на 65%, у дітей старших груп №5,10 відповідні навички сформовано на високому рівні – 82%.

У групах раннього віку результати експертної оцінки нервово-психічного розвитку дітей на кінець року показали відповідність віку за всіма психічними процесами – активне мовлення, сенсорика, моторні навички, гра знаходяться в зоні повного розвитку.   

      Діти всіх вікових груп протягом І семестру 2021-2022 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних розділів програми, наявні успіхи по розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань. Завдяки впровадженню авторської  програми Людмили Шульги «Барвиста радість» відмічено покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування. Впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» сприяло формуванню у дошкільників основ соціально-економічних знань, заняття в «Школі Афлатуна»,  участь у серії міні-проєктів «Уроки сортування з Афлатуном»  спонукали дітей та їх батьків берегти природні ресурси та сортувати відходи.