Архів новин

arhiv-news

МІСЬКІЙ КОНКУРС

МІСЬКІЙ КОНКУРС «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2018» У РАМКАХ АКЦІЇ «ЯРМАРОК ФАХОВИХ СПОДІВАНЬ» ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО ПРОЕКТУ

«ІМ’Я В ОСВІТІ МІСТА»

ШУНДРОВСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - завідувач  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 52 ВМР»                    

ЦАБАК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА – вихователь–методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 52 ВМР»                      

ШВЕД НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА – вчитель-логопед комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад  № 52ВМР»,

творчий колектив -  переможець міського конкурсу «Кращий навчально- методичний посібник – 2018» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань»загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста» в номінації « Соціально-психологічна робота».

Посібник «Використання логобордів в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення» створений для  проведення корекційно-розвиткової  роботи з дітьми передшкільного  віку, які мають порушення мовлення. Навчально-методичний посібник адаптований до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, програмно-методичних комплексів «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  та «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»,  розкриває теоретичні та практичні основи корекційно-розвиткової роботи  з дітьми з особливими потребами, які мають порушення мовлення за допомогою спеціальних розвиваючих дошок – логобордів. Навчально-методичний посібник  становить великий пізнавальний інтерес для вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу, батьків дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення.

Посібник може використовуватись не тільки під час спеціально організованих занять, а й в інших видах дитячої діяльності: ігровій, комунікативній, продуктивній.

Посібник стане у нагоді вчителям-логопедам, вихователям спеціалізованих груп, музичним керівникам, практичним психологам  для  проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які мають порушення мовлення та педагогам, що працюють в групах з дошкільниками загального розвитку.