У батьківський записничок

Image 9

Характеристика дитини четвертого року життя

з розвиненою пізнавальною активністю

На четвертому році життя дитина набуває першого побутового досвіду, практичних умінь і навичок. Відбувається розвиток її відчут­тів, сприйняття дійсності.

Дитина швидко й правильно розуміє те, що їй говорять, реагує на новизну ситуації. Вона вільно маніпулює різ­ними речами. Під час найпростіших дій у дитини виникає потреба пізнавати нове, отримувати при цьому позитивні емоції.

Дитина в цьому віці виявляє початкові форми дослідництва:

 • уміє формулювати запитальні речення;
 • прагне здобути інформацію;
 • визначає мету своїх дій відповідними словами: «піду», «на­малюю», «побудую» тощо;
 • уміє аналізувати об'єкти — порівнює одну-дві ознаки, зна­ходить зміни в об'єктах;
 • цікавиться результатами своїх пошукових дій, пишається ними й очікує оцінки від тих, хто поряд.

У цьому віці дитина охоче грає в дидактичні ігри: «Відгадай, що в мішечку», «Чий голос», «Відгадай, що сховано», «Відгадай за сма­ком», «Чий будиночок», виконує завдання на кшталт «покажи», «знайди». У цих іграх вона проявляє свої знання й елементарний дос­від, намагається передати їх одноліткам: «Я тобі покажу», «Я тобі роз­кажу», «Давай знайдемо разом».

     Вирішальним чинником формування пізнавальної активності є спілкування дитини з батьками. При цьо­му вона засвоює способи керування своєю поведінкою, долає труд­нощі орієнтування в нових ситуаціях при розв'язанні нових завдань. Умовою розвитку пізнавальної активності дитини, піднесення її на вищий рівень є практика, дослідницька діяльність.

     Шановні батьки, пам’ятайте: пізнавальну активність, зацікавленість малюка можна виклика­ти новизною, незвичністю, несподіваністю, невідповідністю чогось уявленням малюка. Інтерес, як стимул пізнавальної діяльності, сво­єрідний трамплін до пізнавальної активності, опора для емоційної пам'яті, стимул для підвищення емоційного тонусу, засіб мобілізації уваги та вольових зусиль дитини.

У батьківський записничок

Характеристика дитини п’ятого року життя

з розвиненою пізнавальною активністю

       На п'ятому році життя, активна в пізнавальній діяльності ди­тина:

 • виявляє інтерес до того, що відбувається в групі та довкіллі;
 • встановлює причинно-наслідкові зв'язки між; предметами та подіями;
 • використовує знання та досвід у різних видах діяльності, у нових умовах;
 • задовольняє свої інтереси в діяльності, яку обирає само­стійно, особливо якщо вона нова й цікава;
 • диференціює за допомогою аналізаторів різні властивості предметів і явищ навколишнього світу;
 • досліджує об'єкти звичним для себе способом;
 • експериментує з предметами, проводить досліди;
 • пізнає зовнішні ознаки предметів, матеріали, з яких вони ви­готовлені, а згодом і внутрішні властивості, можливі дії тощо;
 • здійснює різні дії;
 • радіє з відкриттів;
 • обґрунтовує власні міркування з елементами доведення;
 • здійснює самостійний пошук на окремих етапах роз­в'язання проблеми;
 • діє відповідно до мети; робить вибір;
 • розширює й поглиблює знання про предмети, які її ці­кавлять.

Інтерес дитини цього віку має пізнавально-оцінний характер. Вона вміє порівнювати, синтезувати, узагальнювати в іграх: «Скажи, що запам'ятав», «Що станеться, якщо...», «Четвертий зайвий», «Роз­клади на групи», «Чим схожі», «Чим відрізняються», «Вгадай, що я хочу сказати», «Хто кращий поет», «Що змінилося», «З якого дере­ва листочок», «Східці», «Відгадай на дотик» тощо. Охоче і з радістю бере участь у відгадуванні загадок, проявляючи при цьому допитли­вість, уважність, спостережливість, пам'ять. Сама вигадує загадки на теми з навколишнього світу.

     Шановні батьки, пам’ятайте: пізнавальну активність, зацікавленість малюка можна виклика­ти новизною, незвичністю, несподіваністю, невідповідністю чогось уявленням малюка.

Характеристика дитини шостого року життя

з розвиненою пізнавальною активністю

У старшому дошкільному віці дитина приймає від дорослих і са­мостійно ставить пізнавальне завдання. Вона:

 • сконцентрована на діяльності, якою зайнята; ;   виявляє готовність долати труднощі;
 • складає план дій;
 • активно здійснює пошуки рішення;
 • самостійно приймає рішення та готова відповідати за його
 • наслідки; я   добирає способи розв'язання завдання;
 • досягає результату й перевіряє його;
 • оцінює власні «можу», «не можу», «хочу», «не хочу»; зважує «треба» і «хочеться»;
 • відрізняє головне від другорядного;
 • наполегливо розв'язує проблему, поки не завершить роз­почате;
 • віднаходить більше одного способу розв'язання проблеми;
 • передбачає послідовність подій;
 • переборює труднощі, які виникають;
 • застосовує вольові зусилля;
 • виявляє елементарні форми критичного мислення, творчої уяви;
 • проявляє активність та уважність у діяльності.

Дитина шостого року життя залюбки грає в дидак­тичні ігри «Веселка», «За­пам'ятай і розкажи», «Відга­дай на дотик», «Овочі і фрук­ти», «Зоологічна піраміда», «Плутанина» тощо; складає складанки, пазли, танграми; роз­в'язує логічні задачі, голово­ломки; знаходить вихід із ла­біринтів; грає в дослідницькі ігри зі снігом, піском, во­дою. Експериментує з різ­ними за властивостями ма­теріалами. Робить узагаль­нюючі висновки, аргумен­туючи свої думки. Підказує одноліткам розв'язок пізна­вального завдання.

Лише створивши умови для активної позиції дитини дошкільного віку що­до пізнання себе, предметного світу, людей, можна успішніше розв'язувати проблеми її соціалізації.                                            

         Шановні батьки, пам’ятайте: пізнавальну активність, зацікавленість малюка можна виклика­ти новизною, незвичністю, несподіваністю, невідповідністю чогось уявленням малюка.