Методичні рекомендації для батьків дітей ІІ молодшої групи

Image 7

Батьки з раннього віку повинні починати розвивати піз­навальну активність малюків, знайомлячи їх з навколишнім світом. Ось деякі рекомендації для діток четвертого року життя:

Дозволяйте дітям четвертого року життя самим досліджувати, обстежувати нові матеріали, іграшки, інші речі, здійснювати з ними різні маніпуляції, намагаючись зрозуміти їх призначення. Діти мають ставити запитання щодо предметів, подій, явищ, як-от: «Що це?», «Хто це?», «Як це називається?», «Для чого це?», «А що з ним ро­блять?». Підтримуйте бажання пізнавати невідоме. Пропонуйте по­рівнювати предмети та явища, співвідносити властивості одних предметів з іншими.

Стежте, чи помічають діти розбіжність, невідповідність зовніш­ніх ознак і властивостей предмета. Допоможіть їм опанувати й вико­ристовувати у своєму мовленні певні поняття. У цьому віці діти вже можуть називати зовнішні ознаки й властивості предметів.

Нехай діти вчаться спостерігати та орієнтуватися в навколиш­ньому світі. Сприяйте виникненню в дітей позитивних емоцій і по­чуття радості від пізнання. Зацікавлюйте їх новими іграшками, не­звичними предметами в груповій кімнаті, на прогулянці, дайте їм можливість дивуватися всьому новому.

Підтримуйте елементарну пошукову діяльність дітей. Можли­во, спочатку дітям буде потрібна ваша допомога, підтримка. Схва­люйте й заохочуйте будь-які прояви дитячої допитливості — звісно, в розумних межах. Якщо ж така активність уже переходить у бешке­тування, — не сваріться, переключіть увагу дітей, зацікавте їх новим яскравим предметом, діяльністю з ним.

У цьому віці дуже добре почитати дітям такі художні твори: Ми­кола Вінграновський «Прилетіли гуси...»; Платон Воронько «Чому ча­пля стоїть на одній нозі»; Анатолій Камінчук «Котики вербові», «В гостях у білочки»; Володимир Лучук «У квітник побіля хати»; Зоя Олександрова «Катруся в яслах».

Шановні батьки! Подаруйте своїй дитині радість пізнання, радість подолання труднощів, навчіться чекати від неї відповіді, переживайте разом щастя інтелектуальної перемоги.

Методичні рекомендації для батьків дітей середньої групи

Батьки з раннього віку повинні починати розвивати піз­навальну активність малюків, знайомлячи їх з навколишнім світом. Ось деякі рекомендації для діток п'ятого року життя:

На п'ятому році життя дуже важливо підтримати усі ці дитячі «Де?», «Чому?», «Куди?», «Коли?», «Навіщо?», «Для чого?», «Що цей предмет значить?», «Чим корисний?». Здатність дивуватися — грунт для виховання інтересу до знань. Спробуйте дізнатися, які інтереси в дітей: постійні й глибокі чи різнобічні й поверхові. Схвалюйте їх, коли вони не задовольняються простою констатацією, а хочуть ді­знатися, чому саме так, а не інакше. Спрямовуйте увагу дітей на пев­ні об'єкти. Нехай вони вчаться порівнювати, шукати подібне й від­мінне, відображати відношення між предметами та їх частинами. На основі власних бажань і накопичених знань діти можуть глибше проникати у світ речей, розкривати приховані сторони явищ, вста­новлювати зв'язки, що існують між різними явищами.

Вихователь має створювати пізнавальні ситуації для розвитку мислення, мовлення, пам'яті дітей; стежити, чи вміють діти вислухо­вувати завдання до кінця, чи виконують його послідовно, не кваплячись, якісно, зосереджуючись на головному. Варто спільно приходи­ти до висновку, що важливо схоплювати головне, істотне.

Радимо частіше використовувати словесні вказівки, пояснення, а не показ дій. Нехай діти самостійно виконують завдання, включа­ють мислення. Разом з дітьми узагальнюйте отримані знання, заохо­чуйте їх розмірковувати про суть предмета та інтерес до нього в ціло­му. Виявляйте й підтримуйте стійку допитливість вихованців, прояв певних їхніх здібностей.

У цьому віці рекомендуємо читати дітям такі художні твори: Ва­лентин Бичко «Яхоч невеличка», «Журавлі»; Іванна Блажкевич «У ди­тячому садку», «Прилетів лелека»; Грицько Бойко «А ми шпаківні бу­дували», «Посадила я берізку», «Розкажи про себе»; Валентина Каменчук «Хочу підрости»; Ліна Костенко «Мурашки думають про зи­му»; Галина Чорнобицька «Научаю ляльку» та ін.

Шановні батьки! Подаруйте своїй дитині радість пізнання, радість подолання труднощів, навчіться чекати від неї відповіді, переживайте разом щастя інтелектуальної перемоги!

Методичні рекомендації для батьків дітей старшої групи

Батьки з раннього віку повинні починати розвивати піз­навальну активність малюків, знайомлячи їх з навколишнім світом. Ось що ми радимо для Ваших діток:

На шостому році життя настає той час, коли діти реалізують свою активність у пізнанні через діяльність. Необхідно простежити, чи застосовують вони при цьому вольові зусилля й власні знання.

Підтримуйте такі бажання дітей, як «Хочу все знати», «Хочу ді­знатися, що це». Нехай вони прогнозують результати своєї діяльності, проявляючи уважність, наполегливість, ініціативність, самостійність. Скористайтеся запитаннями: «А як інакше це можна було зроби­ти?», «Чи можеш ти запропонувати, як по-іншому розв'язати це зав­дання?», «Що сталося б, якби...». Діти мають бачити проблему й розв'язувати її творчо. Надавайте їм можливість виконувати зав­дання різними способами. Нехай вони йдуть до мети власним шля­хом, долаючи труднощі, застосовуючи вольові зусилля. Постійно заохочуйте дітей здійснювати ту діяльність, у якій вони змушені бу­дуть проявляти активність.

Створіть проблемні ситуації, в яких діти можуть займатися ці­леспрямованою пізнавальною діяльністю: скажімо, відшукувати певні відомості під час розв'язання завдання. На шостому році жит­тя діти вже можуть встановлювати залежності й закономірності. Дайте їм можливість самостійно дошукуватися відповідей, спрямо­вуйте їх робити висновки, використовуючи власний життєвий до­свід, аналіз ситуацій. Схвалюйте цілком закономірні логічні відпові­ді. Обов'язково підтримуйте ініціативу дітей висловлювати свої міркування, допомагайте їм робити правильні висновки як за зміс­том, так і за формою.

У цьому віці дітям будуть цікаві такі художні твори: Грицько Бой­ко «Коло моря», «День такий знаменний», «Зелена аптека»; Микола Вінграновський «Сама собою річка ця тече»; Платон Воронько «Як багато знаю я»; Наталя Забіла «Скільки нас?», «У космосі»; Володи­мир Косовський «Цього не можна не знати»; Леонід Полтава «Чи не треба їй до школи?» та ін.

Шановні батьки! Подаруйте своїй дитині радість пізнання, радість подолання труднощів, навчіться чекати від неї відповіді, переживайте разом щастя інтелектуальної перемоги.