Звіт керівника ДНЗ

rainbow

Шановні присутні!

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник ДНЗ №52 Шундровська Катерина Володимирівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня навчально-виховного процесу установи протягом 2015-2016 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

У моєму звіті розкриті такі питання:

 • заходи щодо охоплення суспільним дошкільним навчанням дітей п’ятирічного віку;
 • створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • організація різних форм повсякдення вихованців;
 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи;
 • залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання;
 • забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
 • соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників;
 • залучення педагогічної та батьківської громадськості ДНЗ до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями;
 • дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.

   Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність   адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти, керується нормативно – законодавчими актами щодо функціонування дитячого садочка.

План роботи закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, інструктивно-методичного листа МОНУ №1\4-434 від 01.10.2002 року «Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах» та інструктивно-методичного листа МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 року та Інструктивно-методичного листа про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

Протягом звітного періоду працівниками та батьками закладу на високому рівні здійснювалася підтримка матеріально-технічної бази та методичне забезпечення освітнього процесу в навчальному році. Педагогічний колектив ДНЗ протягом 2015-2016 навчального року приймав активну участь у методичній роботі, у міських та Всеукраїнських конкурсах:

Вихованки групи №8 «Калинонька» стали дипломантами міського Фестивалю дитячої творчості та таланту «Вінниччани мають талант». (вересень)

І місце у чемпіонаті з різних видів спорту «Старти надій»; (листопад)

Участь в акції «Подаруй дитині частинку свого серця!» (збір Іванівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату дитячих книг, мяких іграшок, канцтоварів). В ході акції   було зібрано 4 ящики дитячих книг, м’яких іграшок, канцтоварів, за що отримано подяку від директора. (грудень)

Участь в акції «Долоні дитини візьми в свої руки» (збір подарунків для дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів). В ході акції було зібрано багато подарунків для дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей-інвалідів, за що отримано подяку від громадської організації «Розвиток.Розвиток». (грудень)

Перемога на міському конкурсі новорічних композицій «Зимова феєрія». З допомогою батьків було облаштовано виставку новорічних композицій «Зимова феєрія» в кожній групі та у центральному коридорі ДНЗ. Всі вікові групи були святково прикрашені до Нового року в рамках конкурсу «Створимо дітям Новорічне диво». (грудень)

Перемога у загальноміському конкурсі серед родин вихованців «У колі дружньої родини» - І місце. (лютий)

Участь в екологічному декаднику та у природоохоронних акціях та акціях по озелененню території ДНЗ в рамках екологічного декадника та Міжнародного дня довкілля. (квітень)

  Участь у конкурсі «Колискова пісня». (квітень)

12 квітня в м. Києві відбувся Всеукраїнський конкурс «Сталий розвиток – наш вибір», на якому презентувався і отримав Почесний диплом лауреата наш проект «Я хочу бути ЕКО».

12 травня було отримана перемога у міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник - 2016» в рамках акції «Ярмарок фахових сподівань» у номінації «Навчально-методичний посібник ДНЗ» – ІІ місце. (травень)

Перемога у міському фестивалі дитячої творчості «Чарівна квітка». (травень).

Наш садочок нагороджено грамотою за сучасні підходи в організації та здійсненні освітньої діяльності та модернізацію методичної роботи в ДНЗ.

30 травня проведено на базі ДНЗ методичне об’єднання для вихователів середніх груп міста.

Протягом 2015-2016 року колектив закладу та батьківська громада спільно приймала активну участь в навчально-виховній роботі та здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

         Педагогічний колектив ДНЗ у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку: підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, патріотичне виховання дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років   «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

       Згідно програми розвитку ДНЗ на 2014-2017 роки педагогічний колектив працює над покращенням навчально – виховного процесу, посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу, вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників, формувати життєву компетенцію дитини   у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти.

Варто зазначити, що в дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. В груп створені сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє інтелектуальному розвитку вихованців. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки.

Порівняно з минулими роками збільшилася кількість дітей, у закладі створено банк даних про дітей мікрорайону і визначено форми здобуття ними дошкільної освіти. До послуг батьків створено консультпункт «Освіта майбутнього» по роботі з батьками дітей, які не відвідують ДНЗ з метою надання кваліфікаційних консультацій з питань виховання і навчання дітей вдома. Ініціативна група при консультативному пункті працює кожної першої середи місяця з 15 до 18 години.

Велику увагу колектив приділяє загартовуючим процедурам. Загартовуючі процедури проводяться педагогами на протязі всього року з поступовою зміною їх характеру, тривалості та дозування з врахуванням рекомендацій лікаря-педіатра, стану здоров’я, вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. Педагогічний колектив ДНЗ працює над валеологічною освітою дітей. Складовою життєвої компетенції кожної дитини, є, зокрема вміння бути здоровим. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію валеологічного спрямування під час навчання дошкільників. Усі ці заходи направлені на зміцнення стану здоров’я дітей. Порівняльний аналіз захворюваності протягом 2015-2016 рр. свідчить про те, що число днів, пропущених по хворобі однією дитиною знизився, (якщо не брати до уваги карантини по вітряній віспі та скарлатині). Аналіз захворюваності дітей проводиться щомісячно старшою медичною сестрою, що дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками планувати оздоровчі та гартувальні заходи.

Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги нашого закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до навчально-виховного процесу групи та життя садочку. З цією метою проводилися різноманітні форми роботи. Високу ефективність мали такі заходи, як участь у різноманітних міських та всеукраїнських акціях, благодійний ярмарок, батьківські збори, на яких, окрім теоретичної частини, батьки мали змогу побачити які форми роботи, новітні технології використовує дошкільний заклад для забезпечення повноцінного творчого розвитку особистості дитини.

Однак, потребує покращення та удосконалення підвищення психолого-педагогічної культури батьків, пропаганда дошкільної освіти в соціумі, усебічне вивчення специфіки кожної сім’ї, індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців.

     З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові та масові форми роботи, а саме: педагогічні ради, семінари, майстер-класи, педгодини і консультації, педчитання, тижні педагогічної майстерності, анкетування, працювала творча група тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально-виховного процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Ефективність різних форм методичної роботи також підсилювалася впровадженням в них інтерактивних видів роботи: елементів дискусії, ділової гри, тренінгів, проблемних семінарів тощо.

За результатами атестації в 2016 році 1 педагог відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «вихователь-методист», 2 педагоги відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист», 1 педагогу підтверджено рніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та 1 педагогу встановлено 9 тарифний розряд. 3 педагоги, які атестувались в 2015-2016 навчальному році, нагороджені грамотами Департаменту освіти ВМР та 3 педагоги – грамотами Департаменту освіти Вінницької ОДА.

Фінансово – господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка. З допомогою батьків членами трудового колективу ДНЗ навесні була проведена підрізка дерев, вивезення зрізаного гілля та побутового сміття, висаджено квіти на клумбах та кущі для розмежування ігрових майданчиків, збудовано казковий будиночок, облаштовано куточок лісу, впорядковано городи для вихованців груп дошкільного віку.

Протягом 2015-2016 року батьківська громада нашого закладу приймала активну участь в навчально-виховній роботі та здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Всі господарчі та побутові потреби задовольняються за рахунок коштів, які здають батьки. Хочу відмітити, що не всі групи в однаковому обсязі здавали кошти, оскільки протягом навчального року відбувалась заміна вікон, поточні ремонти приміщень та придбання дидактичного матеріалу.

Як Ви знаєте, завдяки нашій з Вами матеріальній підтримці та допомозі небайдужих людей   в минулому році було здійснено капітальний ремонт харчоблоку з заміною примусової витяжної вентиляції та придбанням нової плити. Наразі, відповідно до попередніх запитів та прохань, нам безкоштовно надали пароконвектомат, залишилось тільки його під’єднати, я думаю, що це буде зроблено протягом липня, як і заміна плитки в центральному коридорі.

Завдяки розумінню та допомозі батьків протягом 2015-2016 навчального року було відремонтовано та придбано:

 • капремонт харчоблоку;
 • пральний порошок на пральню, миючі засоби на кухню, коридор, кабінети, туалети;
 • канцтовари, ремонт принтера, заміна картриджу;
 • вивіз гілок та сміття;
 • стериліум, шприци в медпункт;
 • фурнітура та стрічки для виготовлення костюмів для міського дитячої творчості;
 • комплекти постільної білизни в групи №№3,4;
 • рушники махрові в групи №3,4;
 • дезактин і антисептики;
 • металопластикові вікна в групові кімнати групи №№1,9;
 • металопластикові вікна в групову кімнату групи №4 та в спальню групи №7;
 • ремонт туалетної кімнати в групі №1 та роздягалки в групі №3;
 • для ремонту меблів закуплено: шурупи, дюбеля і т.д.;
 • збудовано альтанку на ігровому майданчику групи №7,11;
 • встановлено столи та лавочки на ігрових майданчиках груп №2, 6.

        Як Ви знаєте, нас підтримують депутати від партії «Вінницька Європейська стратегія» Задорожнюк і Дан Олександр Юрійович. До сінніх свят дітям було подаровано телевізор, до зимових свят придбано штору в музичний зал та нові іграшки на ялинку, на випускні свята подаровано новий килим, який Ви бачите сьогодні в залі.

Сьогодні розпочато літній оздоровчий період все обладнання на ігрових майданчиках приведено в належний стан та планується виготовити багато нового: пісочниці, столи та лавочки, гойдалки, драбинки тощо.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят, а перебування дітей в дитячому садочку – максимально комфортним.

Протягом року систематично здійснювалась медична робота: проводився поглиблений медичний огляд дітей, використовувались нетрадиційні форми оздоровлення, проводилась санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально – виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці , техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Для дітей дошкільного віку було організовано екскурсію в пожежну частину. Таким чином контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ у 2015– 2016 н. р. мав комплексний характер.

Завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, нам вдалося зробити педагогічний процес цікавим для дошкільнят.

Запрошуємо Вас, шановні батьки, до участі у спільних проектах, до об’єднання зусиль для побудови мирного сьогодення і майбутнього Ваших діток – наших вихованців.

Вам, шановні батьки, я бажаю творчості і наснаги у вихованні Ваших дітей, бути готовими до щоденної наполегливої, копіткої праці, бути для Ваших малят в усьому прикладом для наслідування.

Дякую за увагу!

01.06.2016 р.

Завідуюча ДНЗ № 52                                 Шундровська К.В.